Dane teleadresowe

ul. Amarantowa 24

45-429 Opole

tel. 695807060

fax. 775466045

e-mail: biuro@eksiegowosc.opole.pl

Pozostałe usługi księgowo - podatkowe

Inne usługi świadczone przez nasze biuro

 •   Bezpłatna pomoc i doradztwo merytoryczne przy zakładaniu podmiotów gospodarczych dla klientów, którzy zdecydują się
    u nas prowadzić swoją księgowość
 •   Bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 •   Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 •   Kontaktowanie i reprezentowanie podatnika (także w czasie kontroli)  przed urzędem skarbowym, ZUS
 •   Sporządzanie wniosków kredytowych
 •   Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT 37 wraz załącznikami) klientom indywidulanym
 •   Zwrot VAT za materiały budowlane
 •   Rozliczenia dochodów z zagranicy
 •   Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Klienta
 •   Możliwość odbioru dokumentów od Klienta