Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR), obejmuje: