Dane teleadresowe

ul. Amarantowa 24

45-429 Opole

tel. 695807060

fax. 775466045

e-mail: biuro@eksiegowosc.opole.pl

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR), obejmuje:

  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji,
  • Wyliczanie należnych podatków, przygotowywanie niezbędnych deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, VAT),
  • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,