Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, obejmuje: