Dane teleadresowe

ul. Amarantowa 24

45-429 Opole

tel. 695807060

fax. 775466045

e-mail: biuro@eksiegowosc.opole.pl

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, obejmuje:

  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji,
  • Wyliczanie należnych podatków, przygotowywanie niezbędnych deklaracji i zeznań podatkowych (CIT, PIT, VAT),
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych: bilansów, rachunków zysków i strat, informacji dodatkowych,
  • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
  • Opracowanie i wdrożenie zasad polityki rachunkowości,
  • Opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • Wyprowadzanie zaległości,