Dane teleadresowe

ul. Amarantowa 24

45-429 Opole

tel. 695807060

fax. 775466045

e-mail: biuro@eksiegowosc.opole.pl

Kadry

Prowadzenie spraw kadrowych:

  • Przygotowanie umów o pracę oraz świadectw pracy
  • Prowadzenie akt osobowych,
  • Kontrola terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS,
  • Przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło,
  • Sporządzenie innych dokumentów kadrowych